Què et trobaràs

Les sessions tenen una durada d’una hora. Després de completar l’història clínica passarem a l’exploració per establir un diagnòstic, un pronòstic i un pla de tractament.

Abans del tractament recomanem limitar la ingesta d’aliments i intentar no fer àpats pesats 1h abans del tractament.

Una bona hidratació abans i després de la sessió és molt important.

És  també important que el pacient tingui un rol actiu i conscient. Si és necessari, recordar portar roba d’esport

I quin és el procediment?

Es redacta una història clínica i antecedents personals:

Es realitza la exploració osteopàtica on valorem la movilitat de les diferents estructures corporals.

S’obté un diagnòstic osteopàtic:

Es procedeix a l’abordatge manual:

     – Estructural: mobilització i manipulació d’estructures musculoesquelètiques amb dèficit de moviment.

     – Visceral: mobilització de les fixacions viscerals i actuació sobre els diferents diafragmes.

     – Cranial i sacral: actuació profunda sobre el sistema nerviós i harmonització del ritme corporal.

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en contactar amb nosaltres.